top of page

Gebelikte Testler

 

 

 

Gebeliğin başlangıcından sonuna kadar farklı dönemlerde çeşitli  testler yapılmaktadır. Hatta bazı tahlillerin gebelikten önce çiftler hamileliğe karar verdiğinde yapılması daha uygundur.

Gebelikte yapılan testlerin bir kısmı her gebede rutin olarak yapılır, bir kısım testler ise  sadece bazı gebeliklerde belli durumlarda yapılır.

 

İlk muayenede yapılan tahliller çiftin doktora ilk başvurusunda yapılan tahlillerdirAncak çiftlerin çoğunluğu gebelik oluştuktan sonra doktora başvurmaktadır. Bu ilk görüşmede jinekolojik muayene ve ultrasonografi ile kadın genital organları değerlendirilir ve ;

Tam kan sayımı , anne ve baba kan grupları, gerekliyse İndirekt Coombs testi,Tam idrar tetkiki (Gerekirse idrar kültürü),  TSH ,Toxoplazma IGM ve IGG, Rubella IGM - IGG ,CMV IGM ve IGG

Hepatit B için HBsAg ve AntiHBs testleri , HCV testi, HIV (AIDS) testi, Sfiliz  için VDRL testi

açlık kan şekeri

 

11-14 haftalar :

 

Gebeliğin 11. haftasından sonra ultrason muayenesinde bebeğin ense kalınlığı (NT) ölçülür ve

ikili test yapılır. Bu tahlil 11-14 hafta arasında yapılabilir, 14. haftadan sonra yapılamaz.

 

16-20 haftalar :

 

Bu haftalar arasında üçlü test (triple test) veya dörtlü test yapılır. Eğer bu test sonucu riskli gelirse amniosentez (bebekten su alınması) yapılarak daha ileri inceleme yapılabilir.

 

24-28 haftalar :

 

50 gr glukoz yükleme testi  24-28 haftalar arasında yapılır. Bu test sonucu 140'dan yüksek gelirse

100 gr OGTT testi yapılır.

Bu haftaları kaçırmış ve daha ileriki haftalarda gelen hastalarda açlık ve tokluk kan şekeri bakılarak da hastanın diabete yatkınlık durumu değerlendirilebilir.

 

Anne baba arasında kan uyuşmazlığı varsa 28. haftada  indirekt coombs testi yapılır ve bu test negatif çıkarsa anne-bebek arasında kan uyuşmazlığına bağlı etkilenme olmadığını gösterir. Bu durumda kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır. İndirekt coombs testi pozitif çıkarsa daha ileri tetkiklerle bebekte etkilenmenin ne derecede olabileceği araştırılır.

 

35-37 haftalar :
 

Gebeliğin özellikle son haftalarında, bebeğin sıkıntıda olduğundan şüphe duyulan durumlarda ve gün aşımı  durumunda NST (non stres test) çekilir.

Biyofizik profili de NST'ye ek olarak yapılan bebeğin durumunu değerlendirmeye yarayan başka bir testtir .

Bebek ile ilgili bazı riskli durumlar saptandığında yapılan bir test de doppler ultrasonografi ölçümüdür.

bottom of page