top of page

ESERLER

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

A1-MU Karacaoglu, ES Özyürek,S Mutlu,E Odacılar.Unilateral sacrospinous ligament fixation (USLF) with a mesh stabilizing anchor set: clinical outcome and impact on quality of life. Clin.Exp.Obstet.Gynecol. 43(2):216-219, 2016.

A2-ES Ozyurek,U Karacaoglu,E Kaya,E Gundogdu,E Odacılar.Appendectomy in the surgical treatment of benign ovarian mucinous cystadenomas-Is it necessary? Ginekologia Polska. 87(5):338- 341, 2016.

A3-E. S. Ozyurek , A. A. Kahraman, D. Yildirim, U. M. Karacaoglu Clinical presentation of placenta percreta with uterine incarceration in the second trimester. Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol 35 Issue 6, 2015.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

A4-Dilek Sağlam, Mustafa Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Hikmet Koçer, Hüseyin Dayan, Mehmet Murat Naki. Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması(HasekiTıpBülteni 2013;51:112-5)

A5-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Hüseyin Dayan, Tolga Karacan, Selim Öztürk, M. Murat Naki.Ektopik gebeliğin tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşım. Göztepe Tıp Dergisi 28(2):83-85, 2013

A6-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. Gebeliğin indüklediği hipertansif olgularda yoğun bakım sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi 28(3):107-109, 2013

A7-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. İstanbul Bağcılar bölgesi sezaryen oranlarına bakış. Göztepe Tıp Dergisi 29(1):24-26, 2014

A8-Elif Cansu Gündoğdu, M. Üner Karacaoğlu, Eylem Odacılar, Hüseyin Dayan, Gülümser Ece Ak. Adneksiyel torsiyon olgularında klinik ve cerrahi yaklaşım. Göztepe Tıp Dergisi 29(4):214-218, 2014

A9-Tolga Karacan, Cemile İlhan, Mustafa Üner Karacaoğlu, Hikmet Koçer, Taner Abdullah Usta. 22 Haftalık gebede abdominal ateşli silah yaralanması: Olgu sunumu. Balikesir Saglik Bil Dergisi 2 (2): 114-117, 2013

A10-Murat Api, Gültekin Köse, M.Üner Karacaoğlu, İlhan Şanverdi, Nurettin Aka.Anglo-Sakson Kökenli Bir Menopoz Değerlendirme Anketinin Türkiye'de Uygulanabilirliği.Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(4):288-94

A11-M seven,ON Özyurt,MÜ Karacaoğlu,B Çelikdelen, Savan K,Yıldırım.Sezaryen oranları, endikasyonları ve perinatal morbidite-mortalite.Jinekoloji ve Obstetrik dergisi vol11:112-115,1997

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

B1-Deniz K. Acar, M. Üner Karacaoğlu, Sevgin Mutlu, M. Murat Naki. İnkontinans Yakınmasıyla Başvuran Olguların Tanısal Dağılımları. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

B2-M. Üner Karacaoğlu,Deniz K. Acar, Sevgin Mutlu, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. Pelvik Organ ya da Stumpf Prolapsus Olgularında Abdominal ve Vaginal Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

B3-M .Üner Karacaoğlu,Sevgin Mutlu, Deniz K. Acar, Yahya Doğan, M. Murat Naki.Urge İnkontinans Olgularında Tedavi Başarısını Değerlendirmede UDİ-6 ve IIQ-7 Testleri. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

B4-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Hüseyin Dayan, Tolga Karacan, Selim Öztürk,M. Murat Naki. Ektopik Gebelik Tedavisinde Medikal ve Cerrahi Yaklaşım. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B5-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan,M. Murat Naki. Gebeliğin İndüklediği Hipertansif Hastalıklarda Yoğun Bakım Sonuçları. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B6-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan,M. Murat Naki. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sezaryen Oranlarına Bakış. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B7-Tolga Karacan, M. Üner Karacaoğlu, Hikmet Koçer, Hüseyin Dayan, Dilek Sağlam,M. Murat Naki. Benign Uterin Patolojiler İçin Yapılan Total Laparoskopik Histerektomi: Bir yıllık Deneyimimiz. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B8-Tolga Karacan, M. Üner Karacaoğlu, Fatih Çelebi, Hikmet Koçer, Emine Başkurt,M. Murat Naki. Sigmoid Kolon Lümeni İçine Gömülü Rahim İçi Aracın Laparoskopik Çıkartılması: Olgu Sunumu. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B9-Dilek Sağlam, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Hikmet Koçer, Hüseyin Dayan,M. Murat Naki. Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B10-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Dilek Sağlam, Tolga Karacan, M. Murat Naki.Kliniğimizde İkiz Gebeliklere Yaklaşım ve Perinatal Sonuçlar. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B11- Tolga Karacan, Cemile İlhan, Hikmet Koçer, Dilek Sağlam, M. Üner Karacaoğlu, M. Murat Naki. Gebelik ve Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

bottom of page