top of page

Myom

 

 

Miyom

Rahim de kas ve bağ dokusundan kaynaklanan  iyi huylu kitleye miyom  denir..
Kadınların neredeyse % 20 sinde görülür, tek bir odak olabileceği gibi birden fazla da olabilir.
Miyom yaş ilerledikçe büyüyebilir , menopoz ile genellikle küçülme görülür.

Miyom  kimlerde görülür?

Miyom  sıklıkla 30-40 yaş grubu kadınlarda görülür.
Ergenlik çağından önce bir kızda  miyom görülmesi enderdir.

Bir kadında  miyom neden olur?

Bazı kadında miyom gelişirken bazısında olmaz, bunun sebebi henüz net değil.Anne, kız kardeş veya abla dan  birinde miyom saptanması , diğerlerinde görülme ihtimalini artırır, bu yüzden  hastalığın kalıtsal yönünün güçlü olduğudüşünülür.
Genç yaşlarda  gelişen miyom  menopozdan sonra hızla geriler , bu nedenle miyom ve östrojen hormonu arasında bir ilgi olduğu düşünülür.Yine gebelik döneminde artan östrojen hormonu salgısına bağlı olarak  miyom büyüme gösterir.Gebelikten sonra mİyom da hızla küçülme olması da  bu görüşü doğrular niteliktedir.

Miyom rahimde nerelerde görülür , tipleri nelerdir  ?

Miyom   rahimin sınırları içerisinde yer alır. Bir kadında  tek bir  miyom bulunabileceği gibi, çok fazla sayıda miyom da beraberce bulunabilir.
Miyom  yalnızca 1 santimetre kadar küçük çapta olabileceği gibi çapı 20-30 santimetreyi geçen miyom  da görülebilir. Miyom konum itibarıyla en sık rahim  içinde gömülü olarak yeralır. (duvariçi miyom). Daha az olarak  rahimin dışına doğru büyüyecek şekilde , rahim iç tabakasına doğru büyüyecek şekilde , veya rahimin yanlarında  bulunabilir.

Miyom ne gibi belirtilerle karşımıza çıkar ?

Miyom sıklıkla belirti vermez , ve genellikle rastlantısal olarak  jinekolojik muayenede saptanır.
Duvariçi miyom ,rahim iç tabakasını tahriş ederek düzensiz ve fazla kanamalara , ve düşük  lere  yol açabilir, duvardışı gelişen miyom hiçbir belirti vermeyebilir. miyom ufak olduğunda  sıklıkla belirti vermez , ancak çok büyük olduklarında etraf dokularda yaptıkları basıya bağlı belirti verebilir.İdrar torbasına baskı yapan bir miyom  sık idrara çıkma şikayetlerine neden olabilir. Kalınbağırsağa baskı yapan bir miyom ise  kabızlık şikayetine neden olabilir.
Miyom eğer  hızlı büyürse  kendisini besleyen kan damarlarının yetersiz kalması sonucu dejenerasyon adı verilen yapısal değişikliğe uğrar, bu durum  ani başlayan şiddetli ağrıların hissedilmesine yol açar.( Bu duruma gebelik halinde rastlanır)

Miyom saptanan bir kadında cerrahi sonrası gebelik olabilirmi?

Miyom saptanan bir kadında  gebelik oluştuğunda düşük,erken doğum,gelişme geriliği riskleri vardır,bu nedenle gebe kalmadan önce miyomektomi planlanır.Cerrahi sonrası  gebelik oluşabilir, ve bahsedilen riskler ortadan kalkmış olur.

Miyom ve gebeliğin etkileri 

Gebelik esnasında miyom genellikle büyür.Gebelikte  dejenerasyon  genellikle 2. ve 3. aylık periyodda  olur. Şiddetli ağrılar ve rahimde  hassasiyet ortaya çıkar. Yatak istirahati ve ağrı kesiciler verilerek tedavi edilir.
Cerrahi tedavi tercih edilmez; çünkü gebede yapılacak miyomektomi aşırı kanamaya yol açabilir. 

Miyom zamanla kansere dönermi?

Miyom iyi huylu bir kitledir, nadiren  kansere döner. Ancak Miyom kaynaklı  gelişen  kanser oldukça kötü seyirli seyreder.

Miyom tanısı nasıl konur?

Miyom tanısı jinekolojik muayenede  ve ultrason ile konur.

Miyom tanısı alan bir kadında  tedavi planı nedir?

Her miyom tanısı alan kadın ameliyat olacak diye bir şey yoktur.
Genel olarak  kadının yaşam kalitesini olumsuz  etkileyen , belirti veren miyom saptanırsa ameliyat ön plana geçer.Yine kısa sürede hızlı büyüyen, dejenerasyon gösteren miyom olgusunda kanser?  riski nedeniyla ameliyat düşünülür.
Eğer miyom fazla büyük değilse, menopoz  dönemine yakın kadında takip  yolu seçilir.
Gebelik planlayan bir kadında  miyom saptanırsa , yeri ve büyüklüğüne göre cerrahi planlanır.

Miyom  için yapılan cerrahi teknikler nelerdir?

Miyom saptanan kadının çocuk sahibi olup olmaması, çocuk arzusunun devam edip etmediğine göre cerrahi teknik değişir.
Ailesini tamamlamış ve çok sayıda miyom saptanan  kadınlarda  önerilen tedavi şekli rahimin tümüyle alınmasıdır.(histerektomi)
Çocuk planlanıyorsa, uygun olgularda rahim yerinde bırakılır ve cerrahi olarak   sadece miyom çıkarılır, buna miyomektomi denir..

Miyom için ilaç tedavisi varmıdır?

Miyom tedavisinde hormon baskılayıcı ilaçlar  kullanarak  küçülme sağlamak mümkündür. Bu baskılayıcı ilaçlar kadında suni menopoz yaratak etkili olurlar, ancak faydaları tartışılmalıdır.

bottom of page